THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

VỀ VỚI THƠ VIỆT !

THƠ XƯỚNG HỌA
Như Thị, Phan Tự Trí,Hải Rừng,NS- Canada,
Lộc Bắc,Sông Thu,Trần Như Tùng,
VỀ VỚI THƠ VIỆT !
Đừng gọi thơ Đường Đất nước đau
Nguyễn Thuyên(1) Hàn luật xứng thi hào
Thiền Sư Pháp Đỗ (2) hoằng chân đạo
Tướng quốc Lý Thường* định lược thao
Đồng vọng nhân tâm “NGUYỄN TRÃI cáo”**
Ngân vang vương khẩu “NHÂN TÔNG làu”
Văn như Siêu,Quát còn di cảo
Mãn Giác ,Tuệ Trung ***chẳng kém Tàu !
Lê Đăng Mành
(1)Hàn Thuyên tên thật là Nguyễn Thuyên , chức Thượng thư bộ hình dưới thời  Trần Nhân Tông, Mùa thu năm Nhâm Ngọ 1282, khi quân Nguyên đang ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta lần thứ 2; bấy giờ có cá sâu đến Sông Hồng. Vua sai Thuyên làm văn ném xuống sông, con cá sấu tự nhiên đi mất. Vua xem việc này giống như việc Hàn Dũ “Đời Đường” cho đổi họ là Hàn Thuyên. Hàn Thuyên giỏi thơ Nôm. Ông được xem là người phát triển, phổ biến chữ Nôm của Việt Nam. Ông là người đầu tiên dùng luật thơ Đường vào thơ Nôm, nên đời sau gọi thơ Nôm theo luật đường là HÀN LUẬT
 (2)Đỗ Pháp Thuận là thiền sư đời thứ 10, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi Sư trụ trì ở Chùa Cổ Sơn
Ðang vào lúc NHÀ TIỀN LÊ dựng nghiệp, trù kế hoạch định sách lược, sư tham dự đắc lực. Ðến khi thiên hạ thái bình, sư không nhận phong thưởng. Vua LÊ ĐẠI HÀNH càng thêm kính trọng, thường không gọi tên, chỉ gọi Ðỗ Pháp sư và đem việc soạn thảo văn thư giao phó cho sư
*LÝ THƯỜNG KIỆT
** Bình ngô cáo

- Vua LÝ NHÂN TÔNG truy tán Vạn Hạnh Thiền Sư
(VẠN HẠNH LÀU "THÔNG" BA CÕI)
*** Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1291) tên thật là Trần Tung hay Trần Quốc Tung
BÀI HỌA
THƠ NÔM LUẬT
Thơ Đường luật khó ngẫm mà đau
Nước Việt văn nhân chẳng tự hào
Bằng Trắc Hàn Thuyên dâng sáng tạo
Âm Vần Siêu Quát vượt thao thao
Văn Nôm đổi mới dễ truyền bảo
Chữ Hán cổ xưa  khó thuộc làu
Bởi vậy đời nay ta thấu đáo
Đất Nam tự chủ khỏi tay Tàu !
Hải Rừng-9/5/2017
THƠ VIỆT THOÁT TÀU
"Tám âm"
Xin đừng lệ thuộc khiến thơ đau
Bao áng hùng văn đáng tự hào
Mặc khách một thời thành đức đạo
Tao nhân muôn thuở đạt tài thao
Ngũ, tam …bất luận chuyền như sáo
…Tứ, lục phân minh giảo thuộc làu
Các Thánh ra đi đà chỉ giáo
Hàn Thuyên truyền lại thoát Trung Tàu !
Phan Tự Trí
THƠ VIỆT-NÔM
Học luật thơ Đường cũng phát đau
Chữ Nôm-Tiếng Việt lại khôn làu
Thiên tư hâu bối hay thơ Đạo*
Tài giỏi tiền nhân đáng thánh hào
Đại Cáo Bình Ngô Nguyễn Trải giáo
Lý Thường Nam quốc Đế vương thao
Văn chương nước Việt còn lưu thảo
Đâu có thua chi Hán sĩ Tàu !
NS-Canada
*ĐẠO THƠ 
CỦA CHUNG
Thơ Trung hay Việt chẳng gì đau.
Rung cảm gợi nên ý khí hào
Hán tự một lèo Đường luật hảo
Nôm na mách qué ấy Hàn thao
Lằng ngoằng hình tượng nhìn không thạo
Đơn giản la tinh đọc nhẵn làu
Xướng họa tưng bừng đâu bát nháo
Cái hay, công cộng chẳng riêng Tàu
Lộc Bắc
Mai 17
TRỌN NÉT THANH THAO
Bát âm”
Đừng hoài câu nệ khiến lòng đau
Miễn đúng luật niêm đáng tự hào
Câu chữ dồi dào không rỗng sáo
Mạch thơ lai láng mãi thông làu
Văn phong đứng đắn luôn tròn đạo
Tình cảm miên man khó cạn tàu
Tên gọi chẳng qua là chiếc áo
Đường, Hàn vẫn trọn nét thanh  thao.(*)
Sông Thu
(*) Thơ Đường Luật hay Thơ Hàn Luật
là tên gọi của cùng một loại thơ sang trọng, thanh thao
NÔM NA MỘC MẠC
Kẻ thộn sinh sau chẳng biết đau
Uyên thâm thơ luật dậy quang hào.
Thanh Quan bà Huyện toàn dân rõ
Nam Định ông Xương cả nước làu,
Lắm bác cao niên dồn trí luyện
Bao chàng trung tuế dốc tâm thao.
Nôm na mộc mạc lưu hồn Việt
Bớt bớt đưa vô những thứ Tàu .
Trần Như Tùng
Duu Lau- Viet Tri- Phu Tho

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*