THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

BẬC NGỘ ĐẠO

THƠ XƯỚNG HỌA
Như Thị,Phan Tự Trí,Trần Ngộ,Trần Lệ Khánh,
Minh Thúy,Trần Như Tùng,Như Thu,NS- Canada,
Nguyễn Huy Khôi,Hồng Phượng,

BẬC NGỘ ĐẠO
“Thủ nhất thanh – Tam đối”
Người đến trần gian rải cát tường
Người về Quốc độ tỏa trầm hương
Người khai bát nhã nơi huyền nhiệm
Người mở đại bi cõi diệu thường
Người dạy chúng sanh dừng tráo trở
Người khuyên đệ tử bớt so lường
Người nuôi thiện tánh như vầng nguyệt
Người dưỡng tâm lành tợ thái dương
Như Thị
BÀI HỌA
XUÂN NGỘ ĐẠO
“Thủ nhất thanh – Tam đối”

Xuân tươi nào buộc chốn minh tường
Xuân thắm bên mình lại ngát hương
Xuân trí những mong đừng hữu hoại
Xuân tâm hằng ước khỏi vô thường
Xuân chân thật đó không so đọ
Xuân giả dối kia chẳng xét lường
Xuân đượm sắc màu từ đạo pháp
Xuân tràn ánh sáng của vầng dương.
Phan Tự Trí
ĐẠO PHẬT 
“Thủ nhất thanh - Tam đối”
Đạo Phật từ bi thật kiết tường
 
Đạo trồng bác ái ngát thơm hương
Đạo soi tự tánh ngời chân lý
 
Đạo chiếu nhơn tâm giữa cõi thường
Đạo cứu thế tình không tính toán
 
Đạo thương đồng loại chẳng suy lường
Đạo đem hạnh phúc cho toàn thể
 
Đạo nở sen vàng rực ánh dương
 
Trần Ngộ
CA NGỢI ĐỨC PHẬT
“Thủ nhất thanh - Tam đối”
PHẬT ban trần thế rợp mây tường.
PHẬT mở từ tâm tỏa ngát hương.
PHẬT độ chúng sinh lên cực lạc.
PHẬT đưa nhân loại thoát vô thường.
PHẬT khai đường thiện bừng muôn ngả.
PHẬT giác tâm mê sáng vạn lường.
PHẬT tỏa hào quang tươi cõi thế.
PHẬT hưng đạo pháp rực vầng dương.
Trần Lệ Khánh--25-5-2017
PHÁP MẦU
“Thủ nhất thanh - Tam đối”
Pháp Phật hay thay giải tỏ tường
Pháp đầy an lạc toả thơm hương
Pháp soi Tứ Diệu tìm chân lý
Pháp giải Sắc Không hiểu đạo thường
Pháp dạy gieo trồng lòng nhân ái
Pháp răn hậu quả dạ tham lường
Pháp ban dịu ngọt như dòng suối
Pháp toả sáng ngời tựa ánh dương
Minh Thuý
XIN LÀM  PHẬT TỬ
“Thủ nhất thanh - Tam đối”
Người ngự tầng cao dẫu khó tường
Người truyền lời dạy tỏa lừng hương.
Người khai minh trí cho dân mọn
Người mở tuệ tâm giúp kẻ thường.
Người nói rằng tham tai khó tránh
Người nêu rằng hận họa khôn lường
Người luôn ẩn hiện trên tam bảo
Người vẫn đi về dưới ánh dương.
Trần Như Tùng
ƠN NGƯỜI
“Thủ nhất thanh - Tam đối”
Con mơ hiểu biết thật am tường
Con khấn Phật đài gửi nén hương
Con giữ tâm hoà nâng đạo lý
Con tin nghĩa trọn kết luân thường
Con chia mảnh khổ nào đong đếm
Con tặng niềm vui chẳng đọ  lường
Con đã xa lìa cơn gió chướng
Con vừa thưởng ngoạn bóng tà dương.
Như Thu
XIN
“Thủ nhất thanh - Tam đối”
Xin cho trí tuệ được am tường
Xin ánh đạo vàng toả ngát hương
Xin cứu chúng sinh thôi khổ lụy
Xin đưa nhân loại thoát vô thường
Xin soi đường sáng nơi tăm tối
Xin rọi hào quang chốn lọc lường
Xin dạ từ bi gieo khắp nẻo
Xin lòng bác ái tựa vầng dương !
NS- CANADA
TÂM
"Thủ nhất thanh - tam đối"
Tâm chân kính Phật tỏ am tường
Tâm tĩnh thỉnh kinh tỏa ngát hương!
Tâm tín tuệ khai tôn đạo lý
Tâm thành nhân mọc giữ luân thường
Tâm ngôn hỷ xả mong cầu tiến
Tâm dạ từ bi lánh kỵ lường
Tâm ý an nhiên soi ánh nguyệt
Tâm bình hòa ái ấm vầng dương!
26-5-2017-Nguyễn huy khôi
TỎ TƯỜNG
Bao bận chăm nom phải tỏ tường
Bao ngày giác ngộ sẽ thêm hương
Bao lần xoải cánh trên trời lạ
Bao lúc nghỉ ngơi dưới đất thường
Bao thuở tổ tiên từng nhắc nhủ
Bao lâu hậu duệ chớ đo lường
Bao lời giáo huấn xuyên rừng núi
Bao giọng kiên trì vượt đại dương
Hồng Phượng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*