THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

SÁNG BÌNH YÊN !Thơ mời họa
SÁNG BÌNH YÊN !
“Vỹ tam thanh-Bát âm”
Ráng trời sắc đỏ hỏe hòe hoe
Gà giục tan canh tẹ tẻ tè
Thân trụ dưỡng sinh khoe khọe khỏe
Tay vờn quyền biến tể tề tê
Sương còn lấp lửng loe lòe lỏe
Nắng đã lưa thưa hé hẻ hè
Rộn rả đàn bê the thẻ thé
Gió hiền lay ngọn trẻ trè tre
Đăng Mành
BÀI HỌA
CHIỀU BUÔNG !

“Vỹ tam thanh-bát âm”
Bảy sắc cầu vồng họe hóe hoe
Trời mau trút nước tẽ te tè
Đồng về tơi rách xe xè xé
Bến xuống đò đầy tệ tế tê
Kẽo kẹt võng buồn khe khé khẽ
Lưa thưa khói tẻ hẹ he hè
Bầy dê no cỏ bè be bé
Tối đến rượu suông nhé nhẻ nhè !
Phan Tự Trí
SÁNG NÀO CŨNG VẬY
“Vỹ tam thanh-bát âm”
Rạng đông mở chút hỏe hòe hoe
Kìa bóng ai lùn té tẻ tè.
Vung vẩy trông ra ve vé vẻ
Nhịp nhàng ngay sát hẻ he hè.
Để tăng mạnh sức le lè lẹ
Chữa trị tiệt mầm tế tể tê.
Trời sáng lên nhanh thê thể thế
Gieo vàng ngập lũy trẻ trè tre .
Trần Như Tùng
CẢNH QUÊ
(Vĩ Tam Thanh- Bát Âm)
Nắng chói  xuyên cành hóe hỏe hoe
Gà choai rướn cổ tẻ te tè
Dê hòa trước giậu be be bẻ
Sáo nhái trong lồng tể tệ tê
Mấy cặp bướm vờn khe khẽ khẽ
Đôi chùm bông nở hé he hè
Trên hồ  sen chớm loe loe lóe
Gió ghẹo khua lùm tré trẻ tre…
CAO BỒI GIÀ
29-09-2015
MỖI KHI CHIỀU VƠI
  Chiều vơi ráng đỏ lỏe lòe  loe
 Bóng lụn ngày tan tỏe tọe toe
Thắp nén hương lòng lề lệ lễ
Khơi đèn tuệ ngát hé hè he
Mây còn lấp lửng choe chòe chỏe
Gió cứ lưng chừng họe hỏe hoe
Tác ý buông tâm khoe khọe khỏe
Thân an dạ tịnh nhẹ nhè nhe
GM.Nguyễn Đình Diệm
NẠN HẠN HÁN
(Vĩ tam thanh – Bát âm)
Mới sáng vừng hồng hóe hỏe hoe
Trời ghim nước chửa té te tè
Đồng khô, lúa cháy rê rề rễ
Dạ xót, lòng buồn  tệ tễ tê
Thượng đế hành lâu thê thệ thế
Cùng đinh khổ suốt hẻ he hè
Xanh cao ác hết kê kề kể
Chẳng lẽ cho đòn trẻ trẹ tre.
29-9-2015.
Đoàn Đình Sáng
BÌNH MINH
Ửng ửng vầng đông hóe hỏe hoe
Kèn binh hòa nhịp té te tè
Cây đêm sương đọng lanh lành lánh
Chim sớm cành chao tế tể tê
Trẻ mục lùa trâu cò có cỏ
Lão nông cào lúa hé he hè
Chợ làng họp sớm đông đồng động
Cò vội rời hàng tré trẻ tre.
Thái nguyên 2-10-2015
T.L.K

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

MẠNG GỌI !MẠNG GỌI
Miễn sổ Nam Tào chửa gạch tên
Tuổi già thơ phú cứ an nhiên
Cùng nhau đạo học là vô giá
Trao đổi sư tầm quả hữu duyên
Chong ngọn đèn khuya chăm chút luật
Đốt lò hương sớm giữ gìn niêm
Mỗi khi buông phím xong bài họa
Mạng gọi ta về Lãm Nguyệt Hiên.
Phan Tự Trí
BÀI HỌA
VUI TÌNH THƠ
Trao lòng gửi gắm dưới trăng hiên
Kính lão chung trà ấy tự nhiên
Luận phú cùng nhau nâng đỡ nghiệp
Thơ đàm trao đổi hợp thành duyên
Câu thi thanh khiết gìn nghiêm luật
Ý tứ trong ngần giữ đúng niêm
Chẳng chịu ba hoa nơi cẩu thả
Vui tình lặng lẽ chả danh tên
GM.Nguyễn Đình Diệm
VỘI GÌ ?
Sứ trời sớm muộn cũng kêu tên
Vội vã làm chi, cứ tự nhiên
Dạo bước, mắt nhìn phong cảnh đẹp
Gặp người, môi nở nụ cười duyên
Tình yêu nồng đượm trong tâm khảm
Thơ phú vui vầy với luật niêm
Ngày tháng ung dung đầy hạnh phúc
Nam Tào có đến, đợi ngoài hiên !
Sông Thu
WIFI NHỊP CẦU
Dẫu chưa tri diện, chỉ nghe tên
Xướng họa  giao hòa chí hạo nhiên
Mỹ ngữ, thiện ngôn se  chữ hảo
Tuyệt thi, tài phú kết văn duyên
Say vần đắm tứ không  suồng sã
Gửi ý  trao tình chẳng kín niêm
Cách trở núi sông, giờ chả nệ
Xa gần tựa thể ẩm ngoài …hiên!
CAO BỒI GIÀ
30-09-2015
LÃM NGUYỆT CÓ TÊN
Lãm Nguyệt hai ta một cặp tên
Được mời cùng họa lẽ đương nhiên.
Cũng là tìm kiếm tình thi hữu
Giờ đã trở thành chốn nợ duyên.
Bài trước bài sau lưu chữ nghĩa
Câu đầu câu cuối giữ từ niêm.
Qua meo qua mạng nào đâu gặp
Vẫn cứ chan hòa dưới mái hiên !
Trần Như Tùng
HỒN THƠ!
Văn kỳ thanh ấy mãi vang tên 
Cho dẫu vô thường- hãy trạm nhiên
Xướng họa thanh cao vì chính khí
Ca cầm trang nhã bởi cơ duyên
Vô tình đôi lúc còn trùng vận
Bất ý lắm lần cũng thất niêm
Tĩnh lặng trầm tư tìm ngữ nghĩa
Bất ngờ trăng lạnh ướp màu hiên 
Lê Đăng Mành
VUI BẠN 
Phận số đời người sẽ đến tên
Nay chưa tới lượn vẫn an nhiên
Ung dung du ngoạn tình thiên lý
Tự tại chơi xuân nghĩa hữu duyên
Xướng họa đường thi luôn giữ luật
Dệt thơ bát cú phải gìn niêm
Giao lưu qua mạng khắp muôn nẻo
Vui vẻ hòa ca dưới mái hiên 
Hồ Hắc Hải
DẶN LÒNG
Chiều nay vào mạng thấy nêu tên
Một tấm chân tình há thản nhiên?
Thầm nhủ trao lời cần tế nhị
Hay lo mượn ý tránh vô duyên
Hân hoan dùng tự nương bằng trắc
Thong thả gieo vần chỉnh luật niêm
Rực rỡ vườn thơ hương tỏa ngát
Lung linh sợi nắng rọi hàng hiên.
Như Thu 

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

TỰ KHÚC !BÀI-XƯỚNG
TỰ KHÚC
Đời người với cõi có không không
Mộng mị vùi mê đắm bụi hồng
Hiện tướng tâm bày qua khổ lụy
Khơi mầm tuệ tỏ vượt phiền đong
Trừ tham chế hận đời an ổn
Dẹp mạn điều si sống thỏa lòng
Kết nụ thiền tâm  lìa nghiệp ác
Phiền đau gửi lại dạ qua dòng
GM.Nguyễn đình Diệm
BÀI HỌA
TỰ KHÚC
Đổi cả một đời có đáng không
Một khi vương vấn mãi tơ hồng
Vui chan càng cạn bao lần thử
Sầu lắc thêm đầy mỗi bận đong
Đích đến người chê nào để bụng
Đường đi ta chọn cứ yên lòng
Tĩnh tâm quán pháp về an lạc
Chia sẻ cùng ai họa mấy dòng.
Phan Tự Trí  
QUA BỜ!
Dẫn mạng nương về chốn cửa không
Thoảng hương từ thị dặm sen hồng
Chặn đường trở tráo tay lường đảo
Ngăn lối chàng ràng mắt đếm đong
Nuôi tánh vô cầu thì ổn dạ
Dưỡng tâm chẳng niệm mới yên lòng
Kết bè tam tuệ mà qua bến
Đáo bỉ ngạn thôi…trả lại dòng!
Lê Đăng Mành
TỰ RĂN
Tiền bạc có rồi có lại không !
Nghĩa nhân thắm mãi tỏa lan hồng
Mặc cho cuộc sống còn dang khó
Thôi kệ trần đời vẫn sáng lòng
Cố gắng rèn tu tâm đức độ
Vượt nghèo thoát khổ dạ vui đong
Đẩy lùi bệnh tật đời thanh thản
Tự tại thong dong kiếp lướt dòng
Hồ Hắc Hải
VÔ THƯỜNG
Cuộc đời có đó lại rồi không
Như kiếp phù du gội lửa hồng
Tóc cứ bạc dần do tính đếm
Răng đà sún vội bởi cân đong
Vi la  mấy dãy chưa vừa ý
Biệt thự vài căn chẳng thoả lòng
Mai chết tay trơn về mộ lạnh
Cháu con thương tiếc lệ tuôn dòng
Trần Ngộ
TỰ KHÚC!
Cuộc sống thăng trầm bạn biết không..?
Trang đời dâu bể lạt môi hồng...
Sao niềm ngang trái luôn đùa cợt
Để nỗi sầu dâu cứ mãi đong ?
Có lúc nhờ thơi cho ấm dạ
Rồi khi ngắm nguyệt để say lòng.
Nhân sinh sáu vạn ba ngàn nhỉ..?
Thử hỏi kìa ai có thoát dòng..!
24-9-2015
T.L.K
MỘT ĐÔI DÒNG
Đường đời phong phú chẳng gì không
Có đỏ có đen lại có hồng.
Khó bỏ dễ làm thường lận đận
Chớ phai đừng thắm khỏi long đong.
Hòa tâm với nước cho yên dạ
Gửi trí cùng dân để sáng lòng.
Thanh thản nhìn đời không chút bợn
Gửi cùng con cháu một đôi dòng .
Trần Như Tùng
ĐƯỜNG TU 
Dương trần nghĩ lại có như không
Cát bụi rồi đây phủ mộng hồng
Bần đạo thân tâm buông xả lụy
Tình giàu nhân nghĩa dấn lời đong
Quê hương cuốc gọi dồn năm tháng
Quan ải sầu dâng cạn tấc lòng
Hẹn một ngày về mong tỉnh thức
Sông dài nước ngược ước xuôi dòng 
Hải Rừng
25/9/2015
SẮC KHÔNG!
Thấu hiểu cuộc đời vốn sắc không!
Khi ta đối cảnh… tợ màu hồng
Chôn niềm sân hận nào suy nghĩ
Gieo hạt từ bi chẳng đếm đong
Ái ngữ trao người luôn đẹp ý
Mỹ từ tiếp bạn sẽ vui lòng
Thỏng tay vào chợ...tâm thanh thản
Bão tố thuyền nan vẫn thuận dòng.
Như Thu
HẠNH NGUYỆN

Một khoảng tâm hồn một khoảng không
Nghe ai thổn thức với tâm hồng
Sang hèn còn phải nghe đừng lụy
Lợi lộc nếu từng chịu biết đong
Nợ kiếp ấy chi vài trượng khoảnh
Duyên đời là cả mấy gang lòng
Ngày mai còn lại con tim thức
Như nước trường giang xiết cuộn dòng
Lê Viên Ngọc
25-9-2015

HỎI NGUYỆT!
HỎI NGUYỆT
THƠ MỜI HỌA
Bóng nguyệt thu vàng đã ghé hiên
Soi dùm thôn phố đã bình yên:
Gươm dao đoạt mạng người bao chỗ?
Túy đá tiêu hồn trẻ mấy phiên?
Còn lắm việc làm gây oán thán?
Hay nhiều hành xử xói lòng tin?
Nhìn sang thiên hạ nào như thế?
Cả hội người, ma lẫn một thuyền ?
Phan Tự Trí - 24/9/2015
LÒNG QUÊ!
Trăng thường sà vịn trước vòm hiên
Nhớ thuở xóm làng hưởng tịnh yên
Nhộn nhịp đổi trao hàng chợ xép
Tròng trành thu gởi chuyến đò phiên
Tình xưa qua lại thì chưa biết
Nghĩa cũ đi về cũng phải tin
Chất phác cuộc đời dân dã vậy
Bao dung vô ngại giống khoang thuyền!
Lê Đăng Mành
TRĂNG VỜI
Đêm rằm ánh bạc trải ngoài hiên
Cây cỏ vươn mình hưởng tịnh yên
Bát tiết thanh trong nào mấy độ
Nhất niên tuyệt diệu được bao phiên
Dù đời hỗn độn khôn nơi cậy
Dẫu thế nghi hoài  chẳng dạ tin
Nguyệt Nữ xin mời người cất …muộn
Bến trăng đợi  khách mộng xuôi thuyền !
CAO BỒI GIÀ
24-09-2015
HỎI NGUYỆT
Lung linh ánh nguyệt chiếu ngời hiên
Tháng tám mười lăm có thật yên?
Hãy để trẻ vui dù một thoáng...
Để bù đời khổ đã nhiều phiên.
Trung thu lễ trước bao vui vẻ
Biến tướng thu này kém tưởng tin
Cũng bởi đất bằng thường nỗi sóng...
Nên rằng bị nạn níu chung thuyền.
24-9-2015
TrầnLệKhánh
NÀO MỜI
Đêm về ánh nguyệt tỏa bên hiên
Vạn vật im lìm giữa cỏi yên
Liễu mộng nghiêng mình soi mấy chỗ
Tre mơ ngắm bóng được bao phiên
Dù đời lắm cảnh đau thân phận
Dẫu có bao phen xót đức tin
Một khoảng huyền thơ trời hiến tặng
Nào mời lữ khách hội chung thuyền.
GM.Nguyễn Đình Diệm
GỌI QUỐC
Vàng gieo ánh nước cạnh bờ hiên
Nắng úa hoàng hôn cảnh lặng yên
Tiếng quốc bâng quơ dồn dập chỗ
Lòng người thắt thõm dội luân phiên
Tai ương ập xuống gây oan trái
Họa ép tràn trề mất niềm tin
Một góc phương trời thương cõi sống
Nhân tình hỗn loạn bến không thuyền 
Hải Rừng
24/9/2015  
NGUYỆT XIN THƯA
Nguyệt dọi ánh vàng khắp mái hiên
Mong rằng đây đó thảy đều yên.
Trường luôn nghiêm túc nâng cao trí
Chơ cứ ồn ào họp đủ phiên.
Lắm kiếp lắm lòng hay lẫn dở
Nhiều con nhiều nết dữ bên hiền.
Chuyện đời trăng có tài chi quản
Thi sĩ người ơi hỏi lái thuyền . 
Trần Như Tùng
THỜI THẾ
Lo cả khi ngồi dưới mái hiên
Nhân tình thế thái chẳng hề yên
Người ngay đau khổ oan bao bận
Kẻ ác trơ lỳ chả một phiên
Mắt nhắm xua đi bao ước vọng
Tay quờ gắng kiếm chút niềm tin
Vàng thau đen trắng không phân định
Sóng gió còn xô trước mũi thuyền.
24-9-2015.
Đoàn Đình Sáng