THÔI TA GIÃ PHỐ TÌM QUÊ,THỎNG TAY BUÔNG BỎ NHIÊU KHÊ LỤY PHIỀN.THÀ VỀ GỐI GIẤC CÔ MIÊN ,TIÊU DAO ĐÙA GIỠN CÕI MIỀN NGUYÊN SƠ!CÁM ƠN CÁC BẠN GHÉ THĂM VÀ GHI CẢM NHẬN!

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

NGÓNG CHIỀU-Thuận-Nghịch đọc

THƠ XƯỚNG HỌA
Nguyễn Gia Khanh, Lý Đức Quỳnh, Phạm Kim Lợi, Lê Văn Thông, Thy Lệ Trang.

NGÓNG CHIỀU
Thuận-Nghịch đc
Sương chiều thấm lệ nhạt nhòa vai
Bước lặng đành đưa trĩu gót hài
Trường dặm xót thân phờ phạc liễu
Tịch đêm sầu bóng guộc gầy mai
Hương tàn đóa mộng tình bao thắm
Bướm vắng mùa hoa kiếp mấy dài
Đường đỏ bụi xa người ngóng mãi
Vương hồn phiến cũ lối dần phai.

Đọc ngược:
Phai dần lối cũ phiến hồn vương
Mãi ngóng người xa bụi đỏ đường
Dài mấy kiếp hoa mùa vắng bướm
Thắm bao tình mộng đóa tàn hương
Mai gầy guộc bóng sầu đêm tịch
Liễu phạc phờ thân xót dặm trường
Hài gót trĩu đưa đành lặng bước
Vai nhòa nhạt lệ thấm chiều sương.
Nguyễn Gia Khanh

BÀI HỌA
BƯỚC LẺ
Thuận-Nghịch đc
Sương buốt đẫm sầu lạnh úa vai
Tiễn đưa chiều lẻ bước xưa hài
Trường tan nhớ nỗi buồn rơi phượng
Lối biệt thương niềm xót rụng mai
Hương đón buổi chờ bao hẫng hụt
Bến chia ngày đợi mấy dông dài
Đường không hẹn thắm tình ray rứt
Vương vấn ngập lòng thuở nhạt phai !

Đọc ngược:
Phai nhạt thuở lòng ngập vấn vương
Rứt ray tình thắm hẹn không đường
Dài dông mấy đợi ngày chia bến
Hụt hẫng bao chờ buổi đón hương
Mai rụng xót niềm thương biệt lối
Phượng rơi buồn nỗi nhớ tan trường
Hài xưa bước lẻ chiều đưa tiễn
Vai úa lạnh sầu đẫm buốt sương !
Lý Đức Quỳnh 
CHIỀU BUỒN
Thuận nghịch đc
Sương tỏa bóng chiều ướt thấm vai
Rứt ray buồn xót, chửa lòng hài
Trường xa chẳng nỡ,  đi hôm trước
Bạn vắng sao đành, hẹn sáng mai
Hương nhạt  nhụy khi sầu lệ đắng
Rượu mềm người lúc tủi đêm dài
Đường mòn bước mỏi chân run rẩy
Vương vấn cuộc tình, một chút phai .

Đọc ngược:
Phai chút một, tình cuộc vấn vương
Rẩy run chân mỏi bước mòn đường
Dài đêm tủi, lúc người mềm rượu
Đắng lệ sầu, khi nhụy nhạt  hương
Mai sáng hẹn, đành sao vắng bạn
Trước hôm đi, nỡ chẳng xa trường
Hài lòng chửa, xót buồn ray rứt
Vai thấm ướt , chiều bóng tỏa sương
Phạm Kim Lợi
BẾN HẸN
Thuận -nghịch đc

Đêm về trở lạnh gió luồn vai
Nhẹ gót nâng đưa dịu bước hài
Thềm ngõ ngát hoa đầy gốc bưởi
Phố đường thơm nụ ngập cành mai
Êm tình mộng thỏa lo ngày ngắn
Thắm nghĩa niềm xây để tháng dài
Mềm tóc xõa xưa người nhớ mãi
Thêm nhiều ước hẹn bến nồng phai.

Đọc ngược:
Phai nồng bến hẹn ước nhiều thêm
Mãi nhớ người xưa xõa tóc mềm
Dài tháng để xây niềm nghĩa thắm
Ngắn ngày lo thỏa mộng tình êm
Mai cành ngập nụ thơm đường phố
Bưởi gốc đầy hoa ngát ngõ thềm
Hài bước dịu đưa nâng gót nhẹ
Vai luồn gió lạnh trở về đêm.
Lê Văn Thông.
CHO DẪU TÀN PHAI
Thuận nghịch đc
Sương đẫm thu vàng lá ướt vai
Tiễn đưa buồn nặng gót sen hài
Trường giang sóng vỡ đau hồn nước
Viễn xứ tâm nhàu buốt vóc mai
Hương tuyết thấm nồng hoa sắc trắng
Gió mây nhòa lạnh bóng đêm dài
Đường hoang cảnh úa mờ xa vắng
Vương vấn thơ tình dẫu nhạt phai !

Đọc ngược:
Phai nhạt dẫu tình thơ vấn vương !
Vắng xa mờ úa cảnh hoang đường
Dài đêm bóng lạnh nhòa mây gió
Trắng sắc hoa nồng thấm tuyết hương
Mai vóc buốt nhàu tâm xứ viễn
Nước hồn đau vỡ sóng giang trường
Hài sen gót nặng buồn đưa tiễn
Vai ướt lá vàng thu đẫm sương.
Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*